Otvaranje nove godine

Glavna maska

1. Oznaka za "Otvaranje nove godine" se stavlja samo jednom, ako se naknadno prebacuju podaci a već postoji taj poduzetnik u novoj godini nije potrebno stavljati ovu oznaku.

2. Kopiranje matičnih podataka prebacuje, kupce, dobavljače, artikle, grupe iz prethodne godine u tekuću. 

Upozorenje! Ukoliko ste već unosili neke podatke u novoj godini (npr. Dodali novog kupca, upisali novi artikal), i opet odaberete opciju kopiranje matičnih podataka, uneseni podaci će se izbrisati.

3. Formiranje početnog stanja artikala, prebacuje stanje zaliha na 31.12 kao početno stanje na 01.01.

4 i 5. Prijenos neplaćenih obveza, prebacuje neplaćene račune u knjigu TOB. Ako se odabere kupac ili dobavljač, prebacuju se samo njegovi računi

6. Prijenos dugotrajne imovine i sitnog inventara prebacuje podatke iz knjige dugotraje imovine u tekuću godinu.


Ostali KORP programi

Knjigovodstveni program za tvrtke. Robno-materijalno, financijsko knjigovodstvo, saldakonti, fakturiranje, proizvodnja, obračun kamata, uvozna kalkulacija, ulazni računi, izlazni računi, prijava poreza PDV, Prijava poreza na potrošnju pića, ... Veza sa aplikacijom e-Porezna. 
Program za izdavanje računa u maloprodaji. Podržava fiskalizaciju i zadovoljava zakonsku formu računa. Mogućnost izdavanja R1 računa. Povezanost sa ostalim Korp programima. Ispis na POS printer preko LPT, COM ili USB-a porta, ispis na veliki printer.
Program za vodenje recepcijskog poslovanja. Rezervacija, prijem gosta, grafički pregled, statistika, prijave MUP-u i TZ-u, rezervacija za grupe, računi za grupe, aranžmani, izleti, cijenici po partnerima, sezonama, dodatne usluge, veza s barom, restoranom, računi na sobu, ... 
Program za vođenje agencijskog poslovanja. Hotelski smještaj, privatni smještaj, ponude, cijenici za partnere, sezonski cijenici, WEB cijenik, aranžmani, prijave TZ-u i MUP-u, transferi, B2B, WEB katalog, ...