Upute / Pitanja / Video

Otvaranje nove godine

Otvaranjem nove godine pripremate podatke poduzetnika za rad u novoj godini. Kraj godine se može napraviti u bilo kojem trenutku. Kod otvaranja godine prebacuju se podaci iz "prošle" godine u tekuću. Moguće je prvo prebaciti samo dio podataka npr. matićne podatke (kupci, dobavljaći, artikli) a naknadno prebaciti stanje kupaca i dobavljača. 

Dodatno...

Knjiženje računa iz EU u "Obrtu"

1. Pod "Ukupan iznos" upišete iznos sa računa

2. Označite kvačicu na "PDV obveza nastaje odmah" (računi iz EU se prikazuju u PDV obrascu na datum računa a ne na datum njihovog plaćanja)

3. Unesete iznos računa pod isporuke/prijem dobara iz UE (ovaj stupac definira kolonu u knjizi URA)

Dodatno...
Primka

Prijem robe

Kod svake nabave robe potrebno je napraviti primku. Primka je definirana sa zaglavljem i stavkama. Zaglavlje sadrži podatke o dobavljaču, datumu nabave i poslovnici u koju se zaprima roba. Stavke sadrže podatke o nabavljenoj robi (količina, cijena, marža...)

Dodatno...

Evidencija plaćanja u obrtu.

Uplate je moguće definirati na dva naćina:

1. Evidencija tradžbina i obveza

Klikom na tipku "Uplata" otvara se maska za upis gdje se upisuje datum plaćanja, uplaćeni iznos i broj izvoda na kojem je definirana uplata. Uplaćeni iznos prenosi se u IRA/URA i KPI.

Prednost vođenja uplata preko evidencije tradžbina i obveza je mogućnost vršenja djelomičnih uplata tako da se samo dio koji je plaćen prenosi u KPI, IRA/URA. 

Dodatno...

Obračun PDV-a

Obračun PDV-a radi se na način da se upiše obračunsko razdoblje za koje se radi izračun, te se klikne na ikonu "Hrčka" koji izračuna i popuni obrazac na osnovu podataka iz knjige URA i IRA. Nakon napravljenog obračuna moguće je vidjeti specifikaciju dokumenata koji su ušli u obračun klikom na ikonu izvještaja.

Dodatno...

Ostali KORP programi

Knjigovodstveni program za tvrtke. Robno-materijalno, financijsko knjigovodstvo, saldakonti, fakturiranje, proizvodnja, obračun kamata, uvozna kalkulacija, ulazni računi, izlazni računi, prijava poreza PDV, Prijava poreza na potrošnju pića, ... Veza sa aplikacijom e-Porezna. 
Program za izdavanje računa u maloprodaji. Podržava fiskalizaciju i zadovoljava zakonsku formu računa. Mogućnost izdavanja R1 računa. Povezanost sa ostalim Korp programima. Ispis na POS printer preko LPT, COM ili USB-a porta, ispis na veliki printer.
Program za vodenje recepcijskog poslovanja. Rezervacija, prijem gosta, grafički pregled, statistika, prijave MUP-u i TZ-u, rezervacija za grupe, računi za grupe, aranžmani, izleti, cijenici po partnerima, sezonama, dodatne usluge, veza s barom, restoranom, računi na sobu, ... 
Program za vođenje agencijskog poslovanja. Hotelski smještaj, privatni smještaj, ponude, cijenici za partnere, sezonski cijenici, WEB cijenik, aranžmani, prijave TZ-u i MUP-u, transferi, B2B, WEB katalog, ...